Erzincan 2 Şubesi

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde değişiklik.

Yükseköğretim Kurulu tarafından hayata geçirilen YÖK Akademik Kariyer Liyakat projesi açılış konuşmasında YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ, akademik atamalarda şikayetlerin farkında olduklarını, bunları engellemeye yönelik düzenlemeler yapılacağını da ifade etmişti.

Bunun ilk sonucu olarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından, 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"ne 3 üncü maddeye ek fıkra eklendi.

 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

9 Mart 2021 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31418

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 12/6/2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Üniversitelerin ilanlarında yönetmelik değişiklinde belirtilen hususlara uygun şekilde ilan vermelerini ümit ediyoruz.