Erzincan 2 Şubesi

KDK'dan doçentlik unvanı alanların mali hakları hakkında önemli karar!

Kamu Denetçiliği Kurumu, doçentlik unvanı alan kaynağı ek gösterge ve bazı diğer mali haklarını almaları için kadroya şartı konumunda karar verdi!

Doçent kadrosuna atanamamış olsa da doçent unvanına bağlı olarak fiilen  bu unvanın yapılmadığı işleri yürüten doçentlik unvanına bağlı, ek ders, geliştirme ödeneği ve eğitim ödeneği mali gibi haklardan işelanması gereken ;  Üniversitenin bu haklardan yararlanma için kadroya atanma araması işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı ifade edilmiştir.

İlgili Karar için tıklayınız.