Disiplin cezası vermeye yetkili makam alt ceza uygulamasında da yetkilidir


82 | 07.07.2020
| |

Eğitim-Bir-Sen olarak, disiplin kurulunca teklif edilen cezanın reddi sonrasında bir alt ceza olan aylıktan kesme cezasıyla tecziye edilen bir üyemiz adına açtığımız davada, mahkeme, alt ceza uygulamasının ayrı bir disiplin cezası niteliği taşımadığı ve asıl cezayı vermeye yetkili olan disiplin amirinin ya da kurulun alt cezayı vermesi gerektiği hususunun yerleşmiş bir içtihat olduğu gerekçesiyle vali tarafından disiplin amiri sıfatıyla verilen bir alt cezayı iptal etti.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, kararında “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 126. maddesine göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra verileceği, Kanun'un 125. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen alt ceza uygulamasının ise ayrı bir disiplin cezası niteliği taşımadığı ve asıl cezayı vermeye yetkili olan disiplin amirinin ya da kurulun alt cezayı vermesi gerektiği hususunun yerleşmiş bir içtihat olduğu, bu doğrultuda, somut olayda kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için getirilen teklifin disiplin kurulunca reddi ile birlikte alt ceza uygulanması yönünde herhangi bir irade açıklaması bulunmamasına rağmen, Valilik makamınca tesis edilen dava konusu işlemde ‘bir alt derece olan 1/30 oranında aylıktan kesme’ ifadesi ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilecekken alt ceza ile aylıktan kesme cezası verildiği, bu suretle de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için disiplin kurulu kararı alınmamış olunduğundan işlemin yetki yönünden de hukuka aykırı olduğu” gerekçesine yer verdi.

Mahkeme kararı, bir alt ceza uygulamasına gidildiği hâllerde, bu cezayı vermeye herhangi bir disiplin amirinin değil, asıl cezayı vermeye yetkili disiplin amiri veya kurulunun yetkili olduğunun vurgulanması nedeniyle önemlidir. Zira uygulamada il millî eğitim disiplin kurulu tarafından işlenen fiilin sübut bulmadığı nedeniyle teklifin reddedilerek disiplin cezası verilmediği hâllerde mülki idare amirlerince (vali/kaymakam) disiplin kurulu kararına rağmen bir alt ceza verilmektedir.

Mahkeme kararı için tıklayınız

Erzincan2
Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top