Üniversitelerin, Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamı dışına çıkarılmasını yargıya taşıdık


302 | 16.03.2020
| |

Eğitim-Bir-Sen olarak, 29.2.2020 tarihinde Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle üniversitelerin yönetmelik kapsamı dışına çıkarılarak akademik ve idari personelin üniversitelerarası geçici yer değişikliği yapabilme hakkının elinden alınmasına dava açtık.

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği’nde, 29.2.2020 tarihli ve 31054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yapılan değişikle, “yükseköğretim kurumlarının” bu yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapamayacakları, “yükseköğretim kurumlarınca” bu yönetmeliğe göre yapılmış olan geçici görevlendirmelerin bir ay içerisinde sonlandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu durumda öğretim elemanlarının üniversiteler arasında akademik kariyer, bilimsel araştırma, ortak çalışma gibi gerekçelerle geçici görevlendirmeleri engellenecek ve bu suretle bilimsel ve akademik çalışmaları ile mazerete bağlı yer değişikliği taleplerinin karşılanması mümkün olmayacaktır.

Aile bütünlüğünün sağlanması ve sağlık mazereti olan idari personelin Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği’nde yapılan bu düzenlemeyle üniversiteler arası mazerete bağlı yer değişikliği iş ve işlemlerinin yapılamayacak olması, sorunu daha da büyütmüş, idari personeli bir kez daha mağdur etmiştir.

Bu nedenle, üniversiteleri Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği’nin kapsamı dışına çıkaran düzenlemeyi yargıya taşıdık.

Erzincan2
Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top