İDARİ KURUL TOPLANTISI TUTANAKLARI.


| | |
| |

2019 YILI ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

 İDARİ KURUL TOPLANTI TUTANAKLARIMIZ YAYINLANDI. 

?

1. NİSAN 2019 İDARİ KURUL TUTANAĞI 

2. EKİM 2019 İDARİ KURUL TUTANAĞI 

Top